Tour Code 5

13 Day Tour (Beijing-Kaifeng-Xi’an-Chongqing-Yangtze River Cruise-Shanghai-Suzhou)

Price: 2900 US dollars per person

Itinerary